הוראות הפעלה מערכת סינון חול מהיר

הוראות הפעלה מערכת סינון חול מהיר

מבנה המסנן:
קיימים שישה מצבי המגוף:
1. פעולה (סינון) filter
2. שטיפה נגדית back wash
3. הידוק rinse
4. סגור close
5. סחרור recirculate
6. ניקוז waste
פירוט על מצבי המגוף:
1. פעולה (סינון) Filter
א. דומם מנוע משאבה.
ב. העבר ידית מגוף למצב עבודה (filter)
ג. הפעל משאבה. במצב זה פועל המסנן ומבצע את סינון המים
אחת לשבוע ימים או לעליית הלחץ במסנן ל 1.5 אט' (כ 22 psi) – המוקדם מביניהם, יש לבצע שטיפה נגדית לניקוי המסנן.
2. שטיפה נגדית Back wash
א. דומם מנוע משאבה
ב. העבר ידית מגוף למצב שטיפה נגדית (back wash)
ג. הפעל משאבה מים עכורים יזרמו במצב זה בכיוון הפוך לסינון לכיוון הביוב, יש להמשיך פעולה זו עד שבכוסית ו/או צנרת מראה זרימה יראו מים צלולים
במצב זה מסתיימת השטיפה נגדית ויש לעבור לשלב ההידוק.
3. הידוק Rinse
א. דומם מנוע משאבה
ב. העבר ידית מגוף למצב הידוק (rinse)
ג. הפעל משאבה
במצב הידוק זורמים המים מחלקו העליון של המסנן לחלקו התחתון, אך מוזרמים לביוב (בשינוי ממצב סינון) זרימה זו גורמת להידוק מחודש של מצע הסינון והכנתו לבצע סינון.
בצע פעולה זו עד שבכוסית מראה זרימה יראו מים צלולים (כ 22 שניות)
עם גמר הפעולה המסנן מוכן לקליטת לכלוך מחדש.
ביקורות שאכן השטיפה נעשתה ביעילות ניתן – לראות בחזית שעון הלחץ למצבו הראשוני.
4. סגור close
א. דומם מנוע
ב. העבר ידית מגוף למצב סגור –(close)
ג. בצע טיפול "אחסנה" בכל המערכות עד למילוי מחודש של הבריכה.
(ראה הוראות לטיפול חורף שנשלחות אליך ע"י חברת י.ג.ל לקראת עונת החורף).
5. סחרור Recirculate
פעולה זו מתבצעת במצב בו יש תקלה במסנן אך יש צורך בהמשך הזרמת כימיקלים לבריכה ללא סינון.
א. דומם מנוע
ב. העבר ידית מגוף למצב סחרור (recirculate)
ג. הפעל מנוע
במצב זה יסתחררו מי הבריכה בלי מעבר בתוך המסנן אך יקבלו חיטוי מהמים העוברים דרך כלורינטור טבליות
6. ניקוז waste
א. דומם מנוע
ב. העבר ידית מגוף למצב ניקוז (waste)
ג. הפעל משאבה, המשך פעולה זו ברציפות עד למפלס אליו ברצונך להגיע.
ד. בגמר ריקון הבריכה, דומם במנוע.
ניקוי מסנן שערות במשאבה:
בכל פעם שמתבצעת שטיפה נגדית, יש לבדוק גם את מסנן השערות במשאבה.
א. דומם מנוע.
ב. סגור ברזים לפני ואחרי מסנן השערות.
ג. פתח מכסה מסנן שערות במשאבה.
ד. הוצא את סל השערות ונקה היטב.
ה. הכנס הסל וסגור המכסה – וודא שהסל יושב במקומו ואטם המכסה תקין וממוקם נכון.
ו. פתח המגופים.
ז. במצב זה המערכת מוכנה להפעלה סדירה, בצע פעולות לסינון בהתאם לסעיף 3
שים לב: אין לבצע כל פעולה או שינוי במצב המגוף רב דרך כאשר מנוע המשאבה פועל.  לפני כל פעולה דומם מנוע!
הוראות שימוש בכימיקלים לבריכות פרטיות
חומרי החיטוי מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות:
1.
חומרי חיטוי בסיסיים – כלור וברום לסוגיהם.
2. חומרי איזון ph במים – חומצת מלח, סודה לסוגיה.
3. חומרי עזר.
4. הוראות שימוש ופרוט תמצא בהמשך
חומרי חיטוי:
כלור מוצק: טבליות טרי כלור ציאנורית אסיד 90%
סודיום – היפוכלוריט 10% כלור נוזלי
איזון ph במים
חומרי עזר
חומר למניעת אצות – אלג'סייד:
מסיר שומנים:
מסיר אבנית:
כללי זהירות – לשימוש בכימיקלים
שים לב! השימוש בכל סוגי חומרי החיטוי מסוכן ויש להקפיד על כל כללי הזהירות כל החומרים שהוזכרו במסמך הם כימיקלים רעילים! הרחיקם ממגע ילדים ואל תאפשר השימוש בהם לילדים.